Rekvizīti

SIA “BIOVET”

Reģ.Nr. 40003977400
Juridiskā adrese:
Jasmuižas Street 14 – 28,
Rīga, LV-1021

Norēķinu informācija:

Banka: Swedbank AS
Konts: LV72HABA0551018956789
SWIFT: HABALV22

Maksājumu informācija:

SIA “BIOVET”
Reģ.Nr. 40003977400
Juridiskā adrese:
Jasmuižas Street 14 – 28,
Rīga, LV-1021
Parakstītājs: Valdes priekšsēdētājs
Sergejs Semjonovs

Rekvizīti

SIA “BIOVET”

Reģ.Nr. 40003977400
Juridiskā adrese:
Jasmuižas Street 14 – 28,
Rīga, LV-1021

Norēķinu informācija:

Banka: Swedbank AS
Konts: LV72HABA0551018956789
SWIFT: HABALV22

Maksājumu informācija:

SIA “BIOVET”
Reģ.Nr. 40003977400
Juridiskā adrese:
Jasmuižas Street 14 – 28,
Rīga, LV-1021
Parakstītājs: Valdes priekšsēdētājs
Sergejs Semjonovs